Inzicht in de cijfers en meer…

Als ondernemer kunt u niet zonder een goede boekhouder. Maar het werk van een administratiekantoor gaat verder dan alleen de financiële administratie en het verzorgen van de fiscale aangiften. Wij converteren uw cijfers naar een duidelijk overzicht, waarmee u inzicht krijgt in de financiële situatie van uw onderneming. Deze informatie vertalen we naar concrete adviezen waarmee we u ondersteunen in uw dagelijkse besluitvorming.

Administratieve Dienstverlening

Tijhuis Administratie en Advies werkt zoals u dat wenst. Dit betekent dat wij de complete administratie voor u verzorgen, aangevuld met de periodieke aangifte omzetbelasting. Ook kunt u door ons de periodieke controle van de door u zelf gevoerde boekhouding laten uitvoeren. Desgewenst kunt u dit aanvullen met onze verdere dienstverlening. Elke opdrachtgever onvangt bij iedere aangifte omzetbelasting van ons een overzicht, dit geeft een goed beeld van de tussentijdse financiële stand van zaken.

Voor het voeren van een eigen boekhouding bieden wij u tevens een gerenommeerd administratie pakket aan tegen een uiterst concurrerende prijs.

Jaarrekeningen en aangiften

Het samenstellen van de jaarrekeningen, de balans en winst- en verliesrekening, vormt de kern van onze werkzaamheden. Deze jaarrekening vormt in eerste instantie de basis voor de fiscale aangiften, maar is voor ons en voor u ook van belang voor het geven van adviezen en het maken van beslissingen. Dit jaaroverzicht geeft een compleet financieel beeld van uw bedrijf en geeft belangrijke informatie in de communicatie met banken of andere partijen.

Naast de verplichte aangifte omzetbelasting, zijn er nog de jaarlijkse aangiften inkomstenbelasting en de aangiften vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. Ook deze kunnen wij uitstekend voor u verzorgen. Hiervoor maken wij gebruik van speciale financiële software die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting

De aangiften inkomstenbelasting verzorgen wij niet alleen voor ondernemers, maar tevens voor particulieren. Wij zorgen voor een fiscaal optimale en correcte aangifte, waarbij wij kijken naar hoe we de belastingdruk het best kunnen verdelen. We zorgen ervoor dat u -met inachtneming van de fiscale wetgeving- niet te veel belasting afdraagt of juist te weinig terug krijgt.

Schenk- en Erfbelasting

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij uw nalatenschap, de zogenaamde Estate Planning. Zo kunnen wij voor u de fiscale begeleiding -waaronder het verzorgen van de aangiften Schenk-en Erfbelasting- op ons nemen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw opgebouwd vermogen fiscaal gezien zo voordelig mogelijk overgedragen wordt aan uw erfgenamen.